Chị Oanh

Ngoài chức năng chuyên nghiệp của một web bán hàng, khách hàng có thể đạt mua dễ dàng qua website, tôi còn có thể quản lý khách hàng ngay tại website rất tiện dụng. Cảm ơn Passion Media đã giúp tôi có một giải pháp bán hàng tuyệt vời!