Quảng Cáo Facebook - Bán Hàng Trên Facebook

Tiếp cận đúng mục tiêu khách hàng tiềm năng theo:

 • Độ tuổi
 • Giới tính
 • Khu vực địa lý
 • Sở thích...
Web Development Services

Quảng cáo: Page Post Engagement 

 • Là hình thức quảng cáo Facebook tăng tương tác cho bài viết của Fanpage trên Facebook.
 • Gián tiếp tăng fan cho Fanpage.
 • Các tương tác bao gồm: like post, comment, share, photo view.
 • Tính phí theo CPC.

Page-Post-Engagement

2. Quảng cáo: Page Like

 • Là hình thức quảng cáo Facebook tăng fan (like) cho Fanpage
 • Tính phí theo CPL
Page-Likes
                                                          Hiển thị thực tế

3. Quảng cáo: Facebook Banner Ads

 • Mẫu quảng cáo bao gồm một hình ảnh kích thước 100x72px, tiêu đề tối đa 25 ký tự và dòng mô tả tối đa 90 ký tự;
 • Link về website ngoài Facebook;
 • Chỉ hiển thị bên phải trang Facebook.

 

Lợi ích của quảng cáo Facebook:

Improve your business' reputation using the social media tools within the software marketing. Detect and record every mention of your brand to find out what your clients and potential customers are saying in relation to key industry term.

Chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • - Phân nhóm khách hàng tiềm năng chính xác nhất để không lãng phí hiển thị và click.
 • - Xây dựng mẫu quảng cáo ấn tượng, thu hút tùy theo kế hoạch tăng lượng click hay tăng độ nhận diện thương hiệu.
 • - Theo dõi, phân tích thống kê của quảng cáo để điều chỉnh quảng cáo theo ngân sách chiến dịch.

Quảng cáo hướng đối tượng

 • - Phân loại KH tiềm năng: Giới tính, độ tuổi, quốc gia, ngôn ngữ,..
 • - Không cần có website: Có thể tùy chọn quảng cáo cho fanpage hoặc website.
 • - Hỗ trợ hiển thị hình ảnh:  Thông tin quảng cáo trực quan và đẹp mắt hơn.
 • - Tính linh hoạt cao: cho phép chuyển đổi giữa CPC và CPM, điều chỉnh ngân sách hàng ngày, hàng tháng.
 • - Phân phối quảng cáo hợp lý: không tập trung quá nhiều vào  1 người và không xuất hiện ở người khác.

Setup & Custom Profile Design

Social media profiles created and tailored with awesome images, fantastic graphics and striking page designs will definitely attract attention from interested parties over a competitor company.

Testimonials

See all testimonials

Tell us about your project and transformations will start today

Our team of professionals is going to make sure that your business is socializing with the right people and in the right way, let your social media marketing campaign be handled by professionals. Reduce sales cycle time from days to minutes.


Please let us know in the "Details" filed the best time to contact you.

Powered by NEX-Forms

Our case studies

See all projects