Reputation Managment Services

Thiết kế ấn phẩm truyền thông

Là những ấn phẩm sẽ giúp thương hiệu bạn trở thành một phần trong cuộc sống của khách hàng!

Một doanh nghiệp phải tạo ra được bản sắc riêng cho hình ảnh thương hiệu mới có cơ hội phát triển trong việc chiếm vị trí trong tâm trí khách hàng và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Nói cách khác, nếu bạn tạo cho khách hàng "thói quen" với thương hiệu, là bạn đang giúp họ ra quyết định lựa chọn thương hiệu của mình. Cũng tức là bạn đang bán được hàng!

Mỗi ấn phẩm xuất hiện trước mắt khách hàng sẽ trở thành một phần ký ức về thương hiệu. Và nếu, ấn phẩm đó gây ấn tượng mạnh mẽ, thường xuyên, nó sẽ trở thành một phần ký ức nổi bật. Tất nhiên, nếu thương hiệu duy trì tần số xuất hiện của mình, thương hiệu sẽ trở thành một "thói quen" trong tâm trí khách hàng.

Với kinh nghiệm thiết kế thương hiệu của mình, Passion tin rằng chúng tôi sẽ chuyển tải những thông điệp thương hiệu tới khách hàng đơn giản nhất, sáng tạo nhất, và dễ dàng ghi nhớ nhất. Để thói quen trở thành lời kêu gọi hành động, mà giới marketing thương gọi là "mua trong vô thức".

Effective Web Development Solutions

- Thiết kế biển quảng cáo
- Thiết kế băng rôn
- Thiết kế áp phích
- Thiết kế poster
- Thiết kế tờ rơi
- Thiết kế quảng cáo báo chí
- Thiết kế tờ gấp
- Thiết kế Standee
- Thiết kế nhận diện trên phương tiện vận chuyển
- Thiết kế đồng phục bán hàng/ PG/ PB
- Thiết kế bao bì
- Thiết kế Catalogue
- Thiết kế Profile công ty
- Thiết kế Brochure
- Thiết kế Thực đơn nhà hàng
- Thiết kế Bìa sách, tạp chí

Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu

Thiết Kế Logo Chuyên Nghiệp

Thiết Kế Catalogue

Thiết Kế Profile chuyên nghiệp

Kho giao diện

Xem tất cả